De ervaringen van de ouders, de ruiters en de begeleiders van de kinderen
mogen een e-mail sturen eventueel met foto naar info@jantsje-veurman.nl
Zoals beloofd in ons vorige verhaal volgt nu een soort van up-date betreffende Arjen Jacob. We zijn al weer een hele tijd verder en ondertussen gestopt met de paardrijlessen.

Na de eerste 11 lessen zijn we doorgegaan met nog eens 11 lessen. Samen met de broer van Arjen Jacob reden de jongens op woensdag in een les. Anne Sietse (12 jaar) is uit nieuwsgierigheid een keer meegegaan en voelde ook wel voor een aantal lessen.

Leuk om beide jongens zo bezig te zien, ik had ook nog de ijdele hoop dat Arjen Jacob zich door zijn oudere broer zou laten motiveren om nog iets meer zijn best te doen.

Dat zat er helaas niet in, hij is en blijft een kind dat zijn eigen plan trekt en dat is ook weer een bijzondere eigenschap.

De les begint met het poetsen en zadelen van de pony’s en ik heb gemerkt dat jongens niet zo van het borstelen zijn. Dan is het handig om een mem bij je te hebben die het juist wel leuk vindt. Ik kan u verzekeren dat ik me meerdere keren de groom van de jongens heb gevoeld. Maar al met al schept het een band om samen met de pony’s bezig te zijn.

Als ik aan de jongens vraag wat ze vooral geleerd hebben, vertelt Arjen Jacob het volgende: recht op zitten, je handen met je duimen naar boven, aandrijven en het sturen.

Anne Sietse geeft aan dat hij leerde om zelf te sturen, goed te luisteren naar de opdracht, actief te blijven (pony voorwaarts houden) en figuren rijden.

Bij Arjen Jacob zie ik een betere hoofd-hals-romp houding en hij leerde om door te zetten. Hij heeft wel eens de neiging om de kantjes er een beetje af te lopen, maar soms moet je een opdracht gewoon uitvoeren. Als het dan lukt dan geeft dat een tevreden gevoel. Doordat er op woensdag veel meiden rond lopen en ook helpen met de pony’s in de les, leerde Arjen Jacob ook nog om beter te communiceren.

Als hij een klik met iemand heeft dan krijgt diegene veel van hem gedaan en gaat hij ook nog eens lekker kletsen.

Tijdens de open dag van de Seedykster Toer heeft Arjen Jacob meegewerkt aan de demonstraties voltige en dressuur met opdrachtjes. Hij was toen bijzonder trots op zich zelf!

Anne Sietse heeft veel op Ylse gereden, maar een les op Torra was toch wel super. Zo’n groot paard en dan zie je zijn zelfvertrouwen groeien. Aangezien Anne Sietse moeite heeft met zijn auditief geheugen is het voor hem een uitdaging om goed naar de opdrachten te luisteren. Vooral de voltigelessen zijn hier heel goed voor en beide jongens vonden de voltige leuk. De combinatie van paard en gymnastiek sprak hun zeker aan.

Arjen Jacob was altijd zeer gecharmeerd van Grizly, de oefeningen met de grote bal en de post bezorgen waren zijn favorieten.

Na afloop van de les leerden de jongens ook dat je dan nog verantwoordelijk bent voor de pony’s, dus afzadelen, lekker stukje brood geven en dan terug naar de box.

Leuk gezicht als ze dat zelf kunnen doen, met hier en daar een beetje hulp.

Jammer dat we (tijdelijk?) zijn gestopt, naast het feit dat ze er veel hebben geleerd, waren deze woensdagmiddagen voor mij ook een uitje. De meiden van de woensdagmiddag heel erg bedankt voor jullie hulp (wat een conditie hebben jullie gekregen van dat rennen door het zand) en Jantsje bedankt voor je kennis en gastvrijheid.

Hartelijke groeten van Arjen Jacob, Anne Sietse en Christina. 5 maart 2012

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=103094474799426815503&target=ALBUM&id=5706348053948828849&authkey=Gv1sRgCJuUr5ydoNHNcw&invite=CN2CrMwE&feat=email

link hier boven zijn van Arjen Jacob, Anne Sietse en van de open dag 2011

Geachte lezer,

Als de mem van Arjen Jacob werd mij gevraagd om een stukje te schrijven voor deze site. Het is voor bezoekers van deze site fijn om het een en ander te lezen over de ervaringen van de ruiters.

Arjen Jacob heeft acht lessen gevolgd bij Jantsje, hij krijgt dan een half uur les in een situatie van een op een.

Maar eerst iets over de problematiek van dit bijzondere jonkje.

Arjen Jacob is 8 jaar en vanaf zijn tweede jaar bemerkten we een achterblijvende taal ontwikkeling. Vanaf zijn derde volgde hij hiervoor logopedie binnen een reguliere logopediepraktijk. Dit gaf echter geen vooruitgang en er volgde een traject binnen het audiologisch centrum. Om een lang verhaal kort te maken; het blijkt dat Arjen Jacob ESM heeft dat is ernstige spraak taal moeilijkheden.

Om hem goed te kunnen begeleiden wordt hij na een half jaar basisschool, geplaatst op de Skelp in Drachten. Een school voor kinderen die òf slechthorend zijn òf ESM hebben. Dankzij de intensieve manier van les geven en twee keer per week logopedie wordt er veel vooruitgang geboekt.

Nu zit Arjen Jacob ondertussen in groep 4 en mag hij na de zomervakantie door naar groep 5. We merken echter wel dat het niet alleen de ESM is die hem belemmert in zijn communicatie. De prikkelverwerking bij Arjen Jacob verloopt op een andere manier. Daarvoor krijgt hij op de Skelp logopedie met sensorische integratie.

Dit zou je logopedie met bewegingsleer kunnen noemen. Het blijkt dat hij de regels rond taal beter leert als hij in beweging is. Er wordt tijdens deze lessen gewerkt aan de mondmotoriek, het verbeteren van de stabiliteit van nek en romp en oogcontact maken.

Ans Buit, de logopediste, raad mij aan om Arjen Jacob te laten paardrijden.

Ze legt daarbij uit dat een paard als een spiegel voor de mens werkt, een paard geeft tegendruk en je leert je evenwicht te bewaren. Ook leer je van paardrijden om door te zetten, je te concentreren en te communiceren met de instructrice.

Allemaal doelen die voor Arjen Jacob erg belangrijk zijn.

Typerend voor Arjen Jacob is het vertonen van druk en clownesk gedrag, het volgen van zijn eigen spoor en een wisselend beeld in prestaties en alertheid.

We hopen dat de paardrijlessen al deze factoren op een positieve manier zullen beïnvloeden en dat de voorwaarden om taal te verwerven verbeterd zullen worden.

Na acht lessen is het denk ik nog te vroeg om te kunnen zien wat de resultaten zijn. Jantsje ziet wel een verbetering in het evenwicht, dankzij het rijden in draf, zittend op een schapenvacht (geen stijgbeugels!)

Ook heeft Jantsje mij een paar keer de gelegenheid gegeven om tijdens de les een paard te berijden. Zo ben je als mem samen met je zoon op een leuke manier bezig, het schept zeker een band.

Zelf denk ik dat Arjen Jacob meer zelfvertrouwen op kan bouwen dankzij deze lessen. Als hij iets nieuws gaat leren dan roept hij bij voorbaat vaak: dat kan ik niet.

Hij kan ontzettend tegen iets aan hikken, net of zit er binnenin hem een soort van grote drempel waar hij eerst overheen moet. We zijn vooral op zoek naar een manier om zijn motivatie en alertheid te verbeteren.

We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet van Arjen Jacob en zijn mem. 18-7-2011


Bêste hynsteriders,

Der wie my freege om in leuk stikje te skriuwen op dizze side.
Foarich jier simmer krieg ik erg lêst fan my spieren… It wie sa slim dat ik hast neat mear dwaan koe.
We hiene alris heard dat hynsteriden wol hiel goed is foar de spieren.

Ik haw wat informaasje freegje, sa kaam ik terjochte by Joke Faber fan de Tsjallingstichting.
Ik koe fuortdalikkomme en lyk waard ik op in hynder setten.

Al ik fùn it earst wol wat wiebelig hear!

Mar Jantsje kaam neist my rinnen en it gie as dat it slydjaget!
Der wie in mefrou die freege oan ús mem: Hat se al faker op in hynder sitten?
Nee, dit is har earste kear!
Mar die mefrou woe dat net leauwe, en sei : “no dan is se echt in natoertalint”!!
Nei de earste kear kaam der in twadde en Jantsje mocht my fjirder les jaan.
Ik doch it no al 5 moanne en ik bin hiel bot foarút gongen!
Myn spieren binne in stik sterker, myn lykwicht is bot ferbettere.

As bekroaning op myn kunsten, haw ik 1 maart de 1ste prys wùn mei it pronkriden!!!

Mei tank oan Joke en Jantsje!

Trynke Attema

Drachten 25-3-2011

Ondertiteling:

Beste mede  paarden ruiters,

Er werd mij gevraagd om een stukje te schrijven voor deze site.

Vorig

jaar zomer kreeg ik erg last van mijn spieren…. Het werd zo erg dat ik bijna niets meer kon doen.

We hadden al eens gehoord over dat paardrijden erg goed is voor je spieren.

Ik had wat informatie opgevraagd en zo kwam ik  terecht bij Joke Faber van de Tsjallingstichting.

Gelijk kon ik komen en werd direct op het paard gezet!

Al vond ik het eerst wel wat wiebelig hoor!!

Maar Jantsje kwam naast me lopen en het ging echt hartstikke goed!

Daar was een mevrouw  die aan ons mam vroeg: Heeft ze al vaker op een paard gezeten?

Nee, dit is haar eerste keer!

Maar die mevrouw wou dat niet geloven, en zei: ‘nou dan is ze een natuurtalent’!!

Na de eerste keer kwam er een tweede en Jantsje mocht me verder les geven.

Ik doe het nu al 5maand en ik ben erg vooruit gegaan!

Mijn spieren zijn nu veel sterker, mijn evenwicht is een stuk verbeterd!

Als bekroning op mijn kunsten, had ik op 1maart de 1ste prijs gehaald met schoonrijden!!

Met dank aan Joke en Jantsje!

Trynke Attema

Drachten 25-3-2011

Hallo

Ik had, met onderbrekingen, al een paar jaar paardrijles gehad, maar ik had nog steeds niet het gevoel dat ik echt wist wat ik deed. Ik wist wel dat ik bepaalde dingen niet goed deed, maar ik wist niet wat ik precies moest doen of juist niet doen, om dat te verbeteren. Om bijvoorbeeld op de goede manier en het juiste moment  aan te sporen, diep te zitten, balans te hebben en tijdens het rijden niet ongewild met mijn armen te zwaaien. Welke spieren moest ik gebruiken en wat speelde er verder nog een rol? Daarom besloot ik privéles te nemen.

Martha met ylze

En zo kwam ik bij Jantsje terecht. Dat is nu ruim een halfjaar geleden.  Niet alleen ben ik dankzij haar lessen rijtechnisch ontzettend vooruitgegaan, ik begrijp ook hoe mijn gemoedstoestand een rol speelt, ben ik bijvoorbeeld onzeker dan breng ik dat over op mijn paard,  en ik begrijp sowieso veel meer van paarden.  Naast de lessen rij ik nu ook twee keer per week alleen. Dat zou ik daarvoor nooit gedurfd hebben. Nu vind ik het heerlijk dat het kan. Ik merk dat ik nu nog sneller vooruit begin te gaan.

Ook de plek is heel fijn, heel landelijk en rustig.  Zolang de grond niet bevroren en hard is, rijden we in de buitenbak, met uitzicht op de zeedijk en de weilanden. En als we een keer zin hebben in een buitenrit in plaats van les, gaan we langs diezelfde zeedijk.

Het is ook heel fijn dat het bij Jantsje kleinschalig en daardoor flexibel is. Lestijden en tijden voor vrij rijden kan ik altijd afspreken zoals het voor mij goed uitkomt.

En verder is het gewoon heel ontspannen en prettig. Ik blijf zeker nog heel lang bij Jantsje paardrijden.

Martha

Marrum 2010

woensdag 21 april 2010

Thomas is vijf jaar oud. Vanaf zijn geboorte heeft hij spastische diplegie in zijn benen. Dat betekent dat zijn spieren aanspannen op momenten dat dat eigenlijk niet moet. Het gevolg hiervan is dat Thomas moeilijk op zijn platte voeten kan lopen; hij loopt op zijn tenen. Hij draagt dan ook spalken, die hem helpen op zijn hakken mooi op de grond te krijgen. En dat gaat heel goed.

Het is voor Thomas heel belangrijk dat zijn binnenbeen, dijbeen- en kuitspieren en zijn achillespezen goed op lengte blijven. Tot voor kort gebeurde dat door de fysiotherapeut, die om de week een uur lang verschillende oefeningen met Thomas deed. In oktober 2009 werd Thomas weer onderzocht door de revalidatiearts. Zij constateerde dat Thomas het heel goed doet en dat de fysiotherapie teruggebracht kon worden naar eenmaal in de drie maanden, onder de voorwaarde dat Thomas een sport zou gaan doen waarbij zijn spieren goed getraind worden. Zij raadde ons aan om Thomas te laten paardrijden bij Jantsje Veurman in Marrum. Jantsje is gespecialiseerd in paardrijden voor kinderen met een (lichamelijke) beperking. En zo kwam het dat Thomas in november 2009 voor het eerst op Ylze, het paard van Jantsje, mocht rijden en met succes! Hij vond het prachtig! Tijdens de les van een half uur zit Thomas op een speciaal siliconendekje zonder zadel. Jantsje laat hem spelenderwijs verschillende rek-, strek en balansoefeningen doet, waarbij ballen, ringen en soms zelfs knuffels worden gebruikt.

Thomas rijdt nu al bijna een half jaar en de resultaten zijn fantastisch. De spierspanning in zijn benen kan ertoe leiden dat zijn heupen niet meer mooi in de kom vallen, maar door het paardrijden is hiervan bij Thomas helemaal geen sprake. De röntgenfoto van kortgeleden liet zien dat alles nog heel mooi op zijn plaats zit. En dat is mede dankzij het paardrijden. Ook de fysiotherapeut heeft geconstateerd dat Thomas zijn benen veel verder kan spreiden als voorheen. Een mooi resultaat!

Melanie Kompier

Woensdag 6 mei 2009

Rianna Dijkstra.

Ik rij bij de seedieksketoer.

En ik krijg les van jantsje.

Ik rijd vaak sili.

Soms mag ik ook op wili.

Dan doen we gimastiek op het paard.

Soms mag ik ook op lilo.

Lilo is heel eigenwijs.

Dus als we in galop gaan mag ik een zweep.

Na het rijden beloon ik het paard met snoepjes.

Dan ga ik nog even naar Martijn.

Dan geef ik hem nog wat snoepjes.

Sili is ook erg lief maar wil ook soms niet luisteren.

Ik rij het meest op pony’s maar ook op wili maar dat is een paard.

Wili luistert heel er goed dus dan hoef ik niet met een zweepje.

Martijn vind ik de liefste omdat dat het paard van mijn tante is.

En ik ook een keer met mijn tante op Martijn mocht.

Dat vond ik erg leuk.

En de rijlessen die ik van jantsje krijg vind ik ook erg leuk

Omdat sili ook heel leuk is en hij heel lief is

En Willy is ook heel lief.

Xxxxxxx rianna

28 maart 2009 

paardrijden

Ik heb geleerd om het hoofdstel
Borstelen
Om het zadel op het paard ze rug doen
en de paarden eten geven
en de hand  veranderen volte dakje
Hoef slag stappen en draf
Galopperen staan en zit

Einte rijd in Marrum

einte op silly

1 maart 2009

hallo ik ben devony

ik ben 7 jaar

de les van jansje  is fantastisch !!

inge en femke  zijn de enige die ik goed ken in de les

en inge en ik zeggen altijd wel wat leuks over jantsje bijvoorbeeld : jantsje de heks.

maar ik vind les heel leuk en zul ik iets vertellen,

Inge rijd op liza

femke rijd op loena

en ik rij op roosje

roosje is mijn pony en ik heb ook een  veulen roosellyn

en mijn hobby zijn

paardrijden, rolschaatsen, lopen in de wei

Devony van de dinsdag les PSV-Trynwalden